Относно балообразуването за прием в специалност „Право“

Уважаеми кандидат студенти,

в интернет страницата на Пловдивския университет е публикувана актуална информация относно приема в специалност „Право“. Информацията вижте ТУК

Приемане на студенти в специалността „Право“ за учебната 2020/2021 г. ще се извършва при следното балообразуване:

–   Сборът от утроената оценка от ДЗИ по Български език и литература и утроената оценка от дипломата по История и цивилизация. При условие, че кандидат-студентът има ДЗИ по История и цивилизация, се утроява оценката от него.

–   При образуване на състезателния бал на кандидат-студентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ и нямат оценка от ДЗИ по Български език и литература, за балообразуваща  се взема оценката от зрелостния изпит по БЕЛ или от зрелостния изпит по образователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по БЕЛ.

Ще се приемат студенти, както следва:

  • в редовна форма на обучение (121 души – държавна поръчка и 30 души – платено обучение)
  • в задочна форма на обучение (20 души – само платено обучение)

Забележка: държавната поръчка се разделя на жени и мъже – по 60 места. Класирането за оставащото 1 място е по бал, независимо от пола.