Относно изпита по Облигационно право

Изпитите по Облигационно право за студенти редовно обучение ( на 10, 11 и 12 юни) и задочно обучение ( на 20.06) ще се осъществят през платформата Google class room в писмена форма.

Нужно е студентите да имат електронна поща към университета, като могат да направят регистрацията през официалната страница на ПУ (https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/) и да се регистрират в платформата Google classroom,.

По време на изпита по възможност трябва да се работи на настолен или преносим компютър с камера (а не телефона).

График за редовно обучение:

10.06.: 10.30 – 1 група;  12.30 – 2 група

11.06.:  10.30 – 3 група; 12.30 – 4 група

12.06.:  10.30 – 5 група; 12.30 – студенти от горни курсове

График за задочно обучение:

20.06.: 10.30 – 1 група; 12.30  – 2 група + студенти от горни курсове