За студентите в задочна форма на обучение

Студентите в задочна форма на обучение се записват в по-горен курс за уч. 2020-2021 г. в периода 20-31 юли, като представят в Учебен отдел (каб. 225) студентска книжка и бележка за платена такса. В същия период ще се издават и уверения за студенти от задочното обучение.