Относно изпитите по Осигурително и Трудово право на 20. и 21.06.2020 г.

Студенти, които са пропуснали възможността да бъдат включени в списъците за индивидуални протоколи за изпитите на 20.06. и 21.06.2020 г. по Осигурително право и Трудово право, редовно и задочно обучение, могат да го направят в срок до 15.06.2020 г., като заявят това в Учебен отдел.

Студентите с индивидуални протоколи за изпита по Осигурително право на 20.06.2020 г., трябва  най-късно до 19:00 ч. на 19.06.2020 г. да изпратят имейл с текст :“име….и факултетен номер….“ на адрес osiguritelno_pravo20.06@abv.bg . От този имейл адрес, на 20.06. 2020 г. преди 8:00 ч.  ще им бъде изпратен линк и допълнителни указания, за да могат да влязат във видеоконферентната връзка и да бъдат изпитани.

Студентите с индивидуални протоколи за изпита по Трудово право на 21.06.2020 г., които не са от настоящия 5курс., трябва най-късно до 20:00 ч. на 20.06.2020 г. да изпратят имейл със своето име и факултетен номер на адрес trudovo_pravo21.06@abv.bg. От този адрес преди 8:00 ч. на 21.06.2020 г. ще получат имейл с линк и допълнителни указания за провеждането на дистанционния изпит.