Относно изпитите по Гражданскопроцесуално право и Арбитраж и алтернативно решаване на спорове

Информация за предстоящите изпити (електронно) по: Гражданскопроцесуално право (поправка и ликвидация) и Арбитраж и алтернативно решаване на спорове (ликвидация), а именно: Vк. РО – ГПП (поправка) 28.06. от 16 часа;Vк. ЗО – ГПП (поправка) 28.06. от 17 часа;Vк. РО и ЗО – ГПП  (ликвидация) 12.07. от 16 часа;Vк. РО и ЗО – А&АРС (ликвидация) 12.07. от 14 часа.

За изпита по Гражданскопроцесуално право (28 юни – поправка, и 12 юли – ликвидация)

На 28 юни (неделя) от 16 часа (Редовно обучение), и от 17 часа (Задочно обучение) ще се проведе изпит по Гражданскопроцесуално право (Поправка), а на 12 юли (неделя) от 16 часа (РО и ЗО) ликвидационна сесия – електронно в платформата Zoom със съответен аудио и видео запис (вкл. записките в чат формата). 

До три дни преди датата за изпита, на общите и-мейли на курсовете за РО (pulaw1520@abv.bg) и ЗО (pravozd@gmail.com) ще се изпрати линк за срещата с указания. Моля, Студенти от предходни години, да се свържат на посочените и-мейли с отговорниците на съответните курсове (РО/ЗО), за да могат да получат съответната информация.

Студентите отговарят за редовността на своя студентски статус и възможността да се явят и положат изпита, вкл. вписването им в Протоколите.

За изпита по Арбитраж и алтернативно решаване на спорове на 12 юли (ликвидация)

На 12 юли (неделя) от 14 часа (РО и ЗО) ще се проведе изпит по Арбитраж и алтернативно решаване на спорове (ликвидация) – електронно в платформата Zoom със съответен аудио и видео запис (вкл. записките в чат формата). 

До три дни преди датата за изпита, на общите и-мейли на курсовете за РО (pulaw1520@abv.bg) и ЗО (pravozd@gmail.com) ще се изпрати линк за срещата с указания. Моля, Студенти от предходни години, да се свържат на посочените и-мейли с отговорниците на съответните курсове (РО/ЗО), за да могат да получат съответната информация.

Студентите отговарят за редовността на своя студентски статус и възможността да се явят и положат изпита, вкл. вписването им в Протоколите.