СТУДЕНТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е ИЗБРАН ЗА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ КЪМ ООН

На 3 юли 202 г., по време на официална церемония в Министерството на външните работи, бяха обявени новите български младежки делегати към ООН с мандат 2020/2021! Младежите, които ще заемат престижната позиция и спечелиха националния конкурс, са Тодор Рогошев и Кристиана Стоянова.

Тодор Рогошев е възпитaник на Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, като основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Освен многобройните състезания по дебати, е участвал в престижното състезание по международно право Philip Jessup като през 2018г. е отличен като най-добър оратор на националните кръгове.

Кристиана Стоянова е завършила бакалавър “История” и магистър “Кризи, конфликти и дипломация” в Софийски университет, както и магистър Международни отношения в Утрехтския университет.

Те ще работят с мандат от 18 месеца, ще представляват българската младеж на най-високо междуправителствено ниво и защитават мнението на българската младеж на национално и международно равнище.

В комисията по избор на финалния етап от тазгодишния конкурс участваха представители от Министерството на външните работи, Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, сдружение „Национална младежка карта“, Българска платформа за международно развитие и Дружество за ООН в България.