ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!

Съгласно публикувания в интернет страницата на Пловдивския университет график, записването на новоприетите на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ студенти в Юридическия факултет е, както следва:

– Студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение – на 8 и 9 юли 2020 г.

– Студенти в РЕДОВНА форма на обучение – в периода 10-17 юли 2020 г. (в работни дни)

Записването става в Ректората на Пловдивския университет, ул. Цар Асен № 24, ет. 2, стая 225, при инспектор Петя Лупова, тел. 032 261 314

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

– диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;
– лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;
– четири снимки с формат 3,5/4,5 см;
– квитанция за платена семестриална такса за обучение;
– документи за записване на нови студенти (студентска книжка, именници, уверения) – по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА!

За специалностите, записването в които се извършва в Ректората, таксата за обучение се внася в Университески информационен център, зала 13.

При записване на новоприетите студенти в сградите на Пловдивския университет ще бъдат допускани само лица с маски и без придружители.