НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ELSA – ПЛОВДИВ

На 13.07.2020 г. се проведе ежегодното Общо събрание на бордовете на ЕЛСА- България и ЕЛСА – Пловдив. На него се представиха отчети за дейността на организацията през изминалата академична година от управителните съвети. Гласувани бяха и промени в устава на асоциацията.
В третата част от ОС се проведе изборът за новите управителни съвети.


През предстоящата академична година като УС на ЕЛСА – Пловдив ще работят:


Алекс Радков – Президент
Натали Пенчева – Генерален секретар,
Александрина Димитрова – вицепрезидент Маркетинг,
Кристиана Райчева – Финансов директор,
Гергана Павлова – вицепрезидент Академични дейности
Стоян Атанасов – вицепрезидент Семинари и конференции
Бояна Боянова – вицепрезидент СТЕП
Памела Данева – директор Национални стажове