Относно проект „Студентски практики“

Поради изчерпване на наличния капацитет, в ЮФ спира приемането на студентски договори по прект „Студентски практики“.