Относно работното време в ЮФ

  • Учебен отдел – инспектор П. Лупова е в отпуск от 3.08.2020 г. до 23.08.2020 г. вкл.
  • Деканат – деканско ръководство и секретариат – в отпуск от 03.08.2020 г. до 17.08.2020 г. вкл.
  • Юридическа библиотека – отпуск от 10.08.2020 г. до 31.08.2020 г.