ВАЖНО! За всички преподаватели и студенти в ЮФ. Обучение в електронна среда!

Във връзка със Заповед РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се предвижда провеждане на обучение в електронна среда до 31 август 2020 г. При евентуална промяна – ще бъдете своевременно информирани.

Моля, следете информацията в сайта на ЮФ относно горепосоченото!