За студентите от 2 курс, задочно обучение

Лекциите по Наказателно право на 24.08.2020 г. от 9:00 ч. в 9 ауд. ще се проведат присъствено при спазване на противоепидимичните мерки. От 25.08. до 28.08.2020 г. същите ще се провеждат в електронна среда съгласно учебното разписание, публикувано на специализирания сайт на факултета.