Относно изпита по Трудово право на 1 септември 2020 г. от 08:00 ч.

Изпитът по Трудово право ще се проведе дистанционно (онлайн, устно, посредством видеоконферентна връзка в платформата Jitsi Meet – meet.jit.si) за студенти РО – 4-ти курс.

Студентите с индивидуални протоколи за изпита по Трудово право, трябва най-късно до 18:00 часа на 28.08.2020 г. (петък) да изпратят e-mail с три имена и факултетен номер на електронна поща: v_miteva@uni-plovdiv.bg. От този адрес на 31.08.2020 г. тези, които са заявили желание за явяване на изпита, ще получат писмо с линк и допълнителни указания за реда за провеждане на дистанционния изпит на следващия ден.

Студентите, които са пропуснали възможността да бъдат включени в списъците с индивидуални протоколи за изпитите по Трудово право на 21.06.2020 г. и 04.07.2020 г., редовно и задочно обучение, могат да го направят в срок до 28. 08. 2020 г., като заявят това в Учебен отдел. След получаване на индивидуален протокол, същите трябва да изпратят e-mail с три имена и факултетен номер на електронна поща: v_miteva@uni-plovdiv.bg. От този адрес на 31.08.2020 г. ще получат писмо с линк и допълнителни указания за реда за провеждане на дистанционния изпит на следващия ден.

Студентите от редовния курс ще бъдат уведомени за разпределение и линкове на електронната поща  и чрез отговорника на курса.