Седма пловдивска студентска юридическа академия

Преди дни, в края на август се проведе поредната Студентска юридическа научна академия (СЮНА) на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. За 7-ми път студентите юристи представиха свои научни съчинения по избрани от тях теми в почти всички основни области на правото, за радост на журито и публиката от студенти и практикуващи юристи.

Творбите бяха публично обсъдени и оценени от авторитетното жури от преподаватели във Факултета, в което бяха проф. д-р Григор Григоров, доц. д-р Люба Панайотова, гл.ас. д-р  Антония Илиева и студентката последна година Моника Дженаварова, миналогодишен победител  в СЮНА.

Конкуренцията между съчиненията беше сериозна при определяне на тяхното класиране. Първо място спечели изследването на тема „Международноправна защита на културното наследство и интелектуалната собственост на коренните и племенните народи” с автори Тодор Рогошев (пети курс) и Франческо Ночев (трети курс). Второ място зае докладът на Антоний Гатов „Характеристика на 72-часовото прокурорско задържане по НПК. Съответствие с ЕКЗПЧОС”. На трето място беше класирано изследването на Габриела Райнова „Частичното  цедиране на вземане – възможност за неправомерно облагодетелстване?”. Специалната награда на председателя на журито получи творбата, посветена на защитата на свидетелите в наказателния процес, с автори третокурсничките Станислава  Михайлова и Деница Петрова.

Щом има класиране, разбира се, че има и награди. За всички участници на СЮНА водещите издателства у нас ,,Сиби“ и ,,Сиела“ осигуриха награди, за което организаторите много благодарят.  Тези издателства изпратиха свои подбрани правни книги, като призьорите на първите места получиха и абонамент за правно-информационна система „Сиела”.

Определено СЮНА се превърна в традиция, която увлича студентите от всички курсове на ЮФ да споделят, дискутират и доразвиват своите идеи на необятната територия на правното познание. Тази традиция всяка година се допълва с модерни изследвания по въпроси, заинтригували по някакъв начин техните автори.

От една страна, гледната точка на студентите е много ценна, защото те дават свежи идеи, като не мислят консервативно и ,,типично по юридически“. От друга страна, СЮНА обогатява традиционните образователни дейности на ЮФ, като предоставя възможност на студентите да си сменят местата с техните преподаватели и да влязат в нетипичната роля на лектори.