Относно изпита по Трудово право на 18 септември 2020 г. от 08:00 часа

Изпитът по Трудово право ще се проведе дистанционно (онлайн, устно, посредством видеоконферентна връзка в платформата Jitsi Meet – meet.jit.si) за студенти РО – 4-ти курс и ЗО – минали години.

Студентите с индивидуални протоколи за изпита по Трудово право, трябва най-късно до 15:00 часа на 16.09.2020 г. (сряда) да изпратят e-mail с три имена и факултетен номер на електронна поща: v_miteva@uni-plovdiv.bg. От този адрес на 17.09.2020 г. тези, които са заявили желание за явяване на изпита, ще получат писмо с линк и допълнителни указания за реда за провеждане на дистанционния изпит на следващия ден.

Студентите, които са пропуснали възможността да бъдат включени в списъците с индивидуални протоколи за изпитите по Трудово право на 21.06.2020 г., 04.07.2020 г. и 01.09.2020 г., редовно и задочно обучение (минали години), могат да го направят в срок до  15:00 часа на 16.09.2020 г., като заявят това в Учебен отдел. След получаване на индивидуален протокол, същите трябва да изпратят e-mail с три имена и факултетен номер на електронна поща: v_miteva@uni-plovdiv.bg. От този адрес на 17.09.2020 г. ще получат писмо с линк и допълнителни указания за реда за провеждане на дистанционния изпит на следващия ден.

Студентите от редовния 4-ти  курс ще бъдат уведомени за разпределение по класни стаи и линкове на електронната поща  и чрез отговорника на курса.