За студентите от 1-ви курс, редовно обучение, спец. Право

1. Откриването на учебната година за първи курс ще се проведе на 28.09.2020 г. (понеделник) от 10:30 часа в Спортната зала на ПУ на бул. България № 236 при спазване на противоепидемичните мерки.

Молим, всички присъстващи да бъдат с маски, да спазват дистанция и да сядат на указаните в залата места. След откриването на учебната година, там ще се проведе и първата лекция, предвидена в програмата – История на българската държава и право.

2. Всяка първа лекция по предвидена в програмата дисциплина за първи курс редовно обучение ще се провежда присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. Своевременно на сайта на ЮФ в графика за учебните занимания ще бъде публикувана  информация за залата, в която ще се проведе лекцията, началния час и други указания в тази връзка.

Молим, при провеждане на присъствени занятия, всички студенти да носят маски. Материали от проведената присъствена лекция, ще бъдат качвани на електронната платформа, ползвана от преподавателя, водещ дисциплината;

3. Всички останали лекции и семинарни занятия ще бъдат провеждани в електронна среда, като информация за платформата, в която ще се провеждат и указания в тази връзка, ще се публикуват своевременно в графика, публикуван на сайта на ЮФ;