ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ – 18-19.09.2020

Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 18.09.2020 г.  присъствено, с начален час 8:00 (преди началния час, всички трябва да са заели местата си), като студентите са разпределени по зали, както следва:

8 аудитория, Ректорат – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

4 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 1 до № 16 вкл.;

11 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 17 до № 22 вкл.;

11 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 1 до № 10 вкл.;

1 аула, Нова сграда – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

1 аула, Нова сграда – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 11 до № 21 вкл.;

122 аудитория, Нова сграда – 6-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

322 аудитория, Нова сграда – 1-ва група и 2-ра група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

323 аудитория, Нова сграда – 3-та и 4-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда – 5-та и 6-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

ВАЖНО: Студентите задължително трябва да носят студентска книжка.

Устният държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 19.09.2020 г. присъствено, с начален час 8:00. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 6 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВКС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

1-ва комисия – 54 семинарна зала, Ректорат;

2-ра комисия – 6 аудитория, Ректорат;

3-та комисия – 11 аудитория, Ректорат;

4-та комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

5-та комисия – 4 аудитория, Ректорат;

6-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат.

При провеждане на устен държавен изпит трябва да бъдат спазвани противоепидемичните мерки,  с оглед на което е задължително носенето на маски, спазването на дистанция, сядането в залите само на указаните места.

ВАЖНО: Студентите задължително трябва да носят студентска книжка.