ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изпитите за редовната сесия на задочно обучение в ЮФ ще се провеждат в електронна среда. Своевременно ще бъде публикуван график на изпитите, форма на провеждането им, както и начина на провеждане.