За преподавателите и студентите в ЮФ

Учебното разписание за спец. Право, първи семестър, редовна форма на обучение, за уч. 2020-2021 г. е публикувано в сайта на ЮФ.

Моля, периодично проверявайте в сайта за актуализации в учебното разписание!