ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 09-10.10.2020 г.

Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 09.10.2020 г. присъствено, като явилите се са разпределени в зали на ПУ, както следва:

2 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

11 аудитория, Ректорат – 4-та група и 5-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

1 аула, Нова сграда – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; 1-ва група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

601 аудитория, Нова сграда – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

602 аудитория, Нова сграда – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда – 2-ра и 3-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Устният държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 10.10.2020 г. присъствено. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 5 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВКС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

              1-ва комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

              2-ра комисия – 10 семинарна зала, Ректорат;

              3-та комисия – 11 семинарна зала, Ректорат;

              4-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат;

              5-та комисия – 14 семинарна, Ректорат.

При провеждане на устен държавен изпит трябва да бъдат спазвани противоепидемичните мерки,  с оглед на което е задължително носенето на маски, спазването на дистанция, сядането в залите само на указаните места.