ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ -30-31.10.2020 г.

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 30.10.2020 г. присъствено, като студентите са разпределени по групи (които не съвпадат с административните) в зали на ПУ, както следва:

3 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

11 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; от № 1 до № 15 вкл.;

14 сем. зала, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; от № 16 до № 27 вкл.;

1 аула, Нова сграда – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; 1-ва група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

601 аудитория, Нова сграда – 2-ра и 3-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

602 аудитория, Нова сграда – 4-та и 5-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда –2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Устният държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 31.10.2020 г. присъствено. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 5 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВАС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

              1-ва комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

              2-ра комисия – 11 семинарна зала, Ректорат;

              3-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат;

              4-та комисия – 4 аудитория, Ректорат;

              5-та комисия – 1 аудитория, Ректорат.

При провеждане на устен държавен изпит трябва да бъдат спазвани противоепидемичните мерки,  с оглед на което е задължително носенето на маски, спазването на дистанция, сядането в залите само на указаните места.