Работно време на отдел „Учебен“

От 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. инспектор П. Лупова ще работи от 10:00 ч. до 15:00 ч.