На вниманието на преподавателите, докторантите и студентите в ЮФ

Във връзка с разпространението и предпазването от коронавирус (COVID-19), вижте указания за провеждането на извънреден инструктаж в секция „Документи“.