Откриване на учебната година за Магистърска програма „Публична администрация“

Във връзка с новите противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, се прави следната организация за откриване на учебната година и провеждане на лекции в Магистърска програма „Публична администрация“ на 14.11.2020 г. (събота):

  • Всички студенти трябва да влязат в Гугъл класната стая по „Въведение в публичното право“ с код: ft3usw3, като използват служебната си университетска електронна поща (stu вашият факултетен номер@uni-plovdiv.bg).
  • Получаването на служебна университетска ел. поща става от е-портала на ПУ
  • В Гугъл класната стая по „Въведение в публичното право“ на 14.11.2020 г. (събота) след 9:30 ч. ще бъде публикуван линк за видеконферентна връзка – ще получите автоматично съобщение на служебните си ел. пощи. Началото на откриването на уч. година ще е в 10:30 ч., а след това продължават онлайн и лекциите.