Работно време на отдел „Учебен“

За периода от 30.11. до 18.12.2020 г. инспектор Петя Лупова ще работи по график, както следва:

Присъствени дни
от 10:00 ч. до 15:00 ч.
Дистанционна работа
30.11., 3.12., 4.12., 10.12., 11.12., 16.12., 17.12., 18.12., 22.12., 23.12.2020 г.01.12., 02.12., 07.12., 09.12., 14.12., 15.12.2020 г.