Покана

Катедра „Приложна и институционална социология“ и Изследователски център „Наука, технологии и иновации“ към ФИФ организират АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на СВЕТЛОМИР ЗДРАВКОВ, доктор по Социология, специализира в Института по философия и социология при Българска академия на науките – гр. София на тема: „Специфичният възход на българските интернет мрежи. Технологии, пазари и логиката на онлайн пиратство.“ на 17 ноември 2020 г. от 15:30 ч. в Zoom Meeting.

Моля, потвърдете участие до 16.11.2020 г. на email: tchalakov@gmail.com, ivan.tchalakov@uni-plovdiv.bg или gergana.pirova@uni-plovdiv.bg