На вниманието на студентите от МП „Международни отношения“

На 28 и 29 ноември 2020 г. лекциите по избираемата дисциплина „Омбудсманът в Обединена Европа“ ще се проведат само в електронна среда в посочената в учебното разписание Гугъл класна стая.