Доц. д-р Велина Тодорова бе преизбрана за член на Комитета по правата на детето на ООН

Доц. д-р Велина Тодорова бе преизбрана за член на Комитета по правата на детето на ООН по време на 18-ата конференция на страните по Конвенцията за правата на детето, проведена на 24 ноември 2020 г. в Ню Йорк.

Изборът бе наложен от факта, че на 28 февруари 2021 г. изтича мандатът на девет от общо осемнадесетте членове на Комитета. От номинираните нови членове, българската кандидатура в лицето на Велина Тодорова получи най-голяма подкрепа. Тя бе избрана с впечатляващите 149 гласа. След нея се нареждат кандидатите, номинирани от Япония (145), Белгия (143), Уругвай (128), Етиопия (127), Грузия (125), РЮА (123), Бутан (120) и Чад (113), които ще заемат останалите овакантени места в Комитета.

България номинира за втори мандат Велина Тодорова, която през 2016 г. стана първата българка – член но Комитета по правата на детето. В своя първи мандат Тодорова бе заместник-председател, а от 2020 г. и докладчик на Комитета.

Велина Тодорова е дългогодишен преподавател по Семейно и наследствено право в Юридическия факултет на Пловдивския университет и доказан експерт в сферата на правата на детето. Приоритет през втория мандат на Тодорова в Комитета ще са възможностите за предоставяне на алтернативна грижа на децата в риск.

Ръководството и преподавателите от ЮФ на ПУ желаят на доц. Тодорова успех и ползотворна работа!