График за присъствената работа на ДЕКАНАТА

02.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

03.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

04.12.2020 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.;

07.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

09.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

10.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

11.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

14.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

15.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

18.12.2020 г. – 14:00 ч. – 17:00 ч.;

21.12.2020 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.;

22.12.2020 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.;

23.12.2020 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

През останалото време – работа в дистанционен режим (съгласно т. 5 от Заповед № Р33-5722/26.11.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“).