Лекция с участието на председателя на Районен съд – Пловдив

На 01.12.2020 г. г-н Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, по време на лекциите по Наказателно право представи пред студентите от 2-ри курс, редовно обучение, наказателноправен казус, който те дискутира.