Лекция и дискусия за изучаването на Римското право

На 10 декември 2020 г. във виртуалните аудитории на Пловдивския университет се проведе много интересно и вдъхновяващо събитие на тема ,,Изучаването на Римското право – condicio sine qua non или отживелица?“. Организаторите – студенти от управляващото тяло на Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА) Пловдив – бяха поканили като гост лектор гл. ас. д-р Тихомир Рачев.

Визитка: Т. Рачев е роден в Стара Загора. Завършва езиковата гимназия ГПЧЕ “Ромен Ролан“ с френски език. През 2014 г. завършва право в СУ “Св. Климент Охридски“, където по-късно постъпва като редовен докторант по Римско право. От времето на докторантурата и досега е преподавател в юридическите факултети на Пловдивския университет и на Софийския университет. От 2016 г. е вписан в Софийска адвокатска колегия. През 2019 г. защитава докторска дисертация на тема “Формуларната процедура“. Д-р Рачев е изявен преподавател и утвърждаващ се изследовател, любим на няколко випуска студенти.

Дискусионният форум откри и умело модерира Алекс Радков, президент на ЕЛСА Пловдив и студент по право, ІІ курс. Замислен като инициатива на ЕЛСА Пловдив за студентите от Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския университет, той спонтанно прерасна във форум, посетен от сериозен брой студенти и от други ЮФ.  Благодарение на прякото излъчване в електронна среда, в дискусията и лекцията участваха  над 60 души постоянна публика. Заедно със студентите в публиката бяха и преподавателите от ЮФ на ПУ доц. Христо Паунов, д-р Ангел Шопов  и докт. Димитър Ангелов.

Форумът беше съставен от две части. Първата беше много увлекателно поднесена от д-р Рачев.  Примерите, които даде д-р Рачев, бяха както от историята на преподаването на Римското право, така и от съвременността. Той припомни максимата за правните предписания – да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всекиму дължимото (Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere). Без да налага едностранчиво мнението си, като винаги го подлагаше на съмнение, отразявайки и другата гледна точка, лекторът много увлекателно успя да представи своите убедителни доводи за изучаването на Римското право. Основната идея от изложението на д-р Рачев е, че знанията по Римско право дават нужната за юриста основа за овладяването на много днешни правни институти.  Повечето от тях, особено тези на частното право, имат вековно развитие. Особено ценното на познанията по Римско право е, че не зависят от хрумванията на съвременния законодател. Те ни служат като своеобразен ориентир за евентуални негови бъдещи действия, също и за по-лесното опознаване на други национални правни системи, изградени на богатото римскоправно наследство.

Много точен, увличащ цялата публика и същевременно – разбираем за студентите от началото на своето обучение по право, беше езикът и стилът на изразяване на д-р Рачев. Провокиран от интереса на аудиторията,  лекторът удължи времето на своето изложение и представи анкета сред студенти относно нужните качества, които трябва да притежава на един истински юрист. В заключение от направената анкета, на юриста са му нужни знания и умения, за да може да отсъди/прецени справедливо; да анализира съответния казус въз основа на добра ориентация сред нормативните актове, натрупаната практика и доктрина по поставения въпрос.

Втората част на събитието беше дискусията. На нея се даде възможност на присъстващите да зададат въпроси, изкажат мнение, както и да узнаят отговорите на лектора и други участници от публиката. Питанията бяха многобройни и предизвикващи интереса на присъстващите. Така например, изясни се въпросът, задаван от всеки първокурсник или любопитен прагматик, за целта на римското право или защо изобщо в XXІ век изучаваме едно право от древността? Накратко, отговорът е следният – за да разбереш настоящето, е необходимо първо да разкриеш миналото. Не на последно място, оказва се, че Римското право съществува и днес. Неговите основи определят нашето действащо право, но променено и осъвременено.

Разискваха се още и  въпросите „Защо римското право се учи в първи курс?“ и “Как може в първи курс да разберем неща, които се изучават и изясняват по-късно?“. За да си построим къща, най-важната част, за да бъде стабилна, е нейната основа. Тази основа в юридическото образование е Римското право. Имаме ли я, означава, че смело можем да надграждаме нашите юридически познания. Важността на овладяването на Римското право потвърдиха включилите се в дискусията студенти юристи от по-горни курсове. Понякога студентите си дават сметка за това едва след като са изучавали Римско право – то по традиция у нас се преподава в първата година от следването.

Провокирани от интересното изложение на д-р Рачев, въпроси задаваха както студенти, така и преподаватели. Засегнаха се въпроси на изучаването на класическите езици и на римското право, дадоха се примери от чуждестранни образователни системи (Германия и Франция). Дискусионният форум продължи доста по-дълго от предвиденото време, с несекващ жив интерес от публиката и поток от въпроси, интересни и разнообразни. Оправда се още веднъж максимата, че правото е изкуство за доброто и справедливото (Ius est ars boni et aequi) и всеки иска да се запознае с това изкуство, понякога и чрез размишление над даден проблем и откриване на нужния отговор.

Връщайки се хилядолетия назад в историята, се дадоха  отговорите на множество  въпроси. Смея да твърдя, че ние, студентите, открихме смисъл, който да ни даде по-голяма мотивация да  продължаваме напред, задоволявайки любопитството и жаждата си за нови знания.