Относно проект „Студентски практики“

От 17.12.2020 г. до 17.01.2021 г. вкл. няма да се приемат договори на студенти по проекта.