Студенти от ЮФ на ПУ издадоха ръководство по Международно хуманитарно право

Студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет издадоха кратко учебно ръководство по Международно хуманитарно право. Петимата от екипа са членове на Клуба по Международно хуманитарно право, чийто ръководител е доц. д-р Христо Паунов. Като приложение към книгата има Практически речник на основните термини в тази област. Изданията са част от дейностите по проект „Динамика в развитието на МХП“, № СП19-ЮФ-007 към фонд „Научни изследвания“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

„Днес, повече от седем десетилетия след приемането на Женевските конвенции от 1949 г., безпрецедентните усилия в областта на посредничеството, разрешаването на конфликти и мироопазването все още не са довели до постигането на всеобщ мир. Милиони жертви се нуждаят от нашето съчувствие, закрила и помощ, тъй като планетата ни продължава да се разтърсва от братоубийствени конфликти и страдания, причинени от социално неравенство, бедност, етническа нетърпимост, брутални ситуации на окупация и стремежи за налагане на диктат. Съвременните конфликти се променят значително от времето на създаване на Женевските конвенции. Наблюдава се тревожна тенденция на увеличаване на броя, продължителността и сложността на конфликтите, които са с изключително тежки последици за цивилното население. Въоръжени действия се водят в населени райони, застрашавайки в много голяма степен живота на цивилното население и унищожавайки критично инфраструктурата. Често е затруднено осигуряването на достъп до нуждаещите се, застрашена е безопасността на хуманитарния персонал. Всичко това прави особено осезаема необходимостта от спазване на нормите на Международното хуманитарно право, от прилагане на механизмите за търсене на отговорност за неговите нарушения, за засилване на мерките не само на международно, но и на национално ниво“, обяснява доц. Паунов.

Авторите на изданието се надяват, че изложената в него информация ще предизвика интереса на всички, които имат „професионален допир“ до МХП, и че ръководството ще бъде полезно четиво както за червенокръстците, така и за студентите по право и практикуващите юристи. Изданието се разпространява безплатно. Ще бъдат изпратени копия за библиотеките на Юридическите факултети в страната, както и в структурите на БЧК.