Работно време на отдел „Учебен“

За периода от 04.01. до 31.01.2021 г. инспектор Петя Лупова ще работи по график, както следва:

Присъствени дни –
от 10:00 ч. до 15:00 ч.
Дистанционна работа
04.01., 06.01., 08.01., 11.01., 13.01., 15.01., 18.01., 20.01., 22.01., 25.01., 27.01., 29.01.2021 г.05.01., 07.01., 12.01., 14.01., 19.01., 21.01., 26.01., 28.01., 2021 г.