Относно изпита по Осигурително право на 31.01.2021 г. (неделя) от 08:00 ч. за студенти РО от минали години

Студентите в редовна форма на обучение от минали години, които желаят да се явят на изпита по Осигурително право на 31.01.2021 г., трябва да пишат на ел. поща на инсп. Петя Лупова, за да им бъде издаден индивидуален протокол в срок до 20.01.2021 г. (сряда). След като бъдат включени в протоколите за явяване на изпита, студентите трябва да изпратят запитване не по-късно от 17:00 часа на 29.01.2021 г. (петък) до v_miteva@uni-plovdiv.bg. От този e-mail всеки един студент ще получи отговор с инструкции и линк/код за вход в класната стая, в която е разпределен за явяване на онлайн изпита.