Кампания « Стипендии за Франция » за 2021 година.

Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021 година.
Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство, както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, млади научни работници и утвърдени преподаватели и изследователи.
 
Повече информация можете да намерите в прикачения документ ТУК, както и на сайта на Френския институт в България
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/