Студентска Юридическа Научна Академия `2021

В интернет страницата на ЮФ, секция Наука, подсекция СЮНА, е актуализирана информацията относно провеждането на Студентската Юридическа Научна Академия ` 2021 г.

За подробности – вижте ТУК