Покана за зявяване на интерес за участие в Children’s Rights Moot Court, организиран от Департамента по Детско право, Юридически факултет на Университета в Лайден, Нидерландия

Dear colleague,

It is our great pleasure to inform you that the Children’s Rights Moot Court 2021 is now welcoming applications. The 4th edition of this unique international moot court competition on children’s rights is proudly presented by Leiden Law School in partnership with Baker & McKenzie. 

In 2014, at the occasion of the 25th Anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Department of Child Law of Leiden Law School, Leiden University in the Netherlands initiated a new and international moot court in which student teams from all over the world compete around real, topical and complex children’s rights matters. The 2nd and 3rd editions of the children’s rights moot court were held in Leiden in 2017 and 2019. Due to COVID-19, the 2021 edition will take place in online form.
  

We have invited teams from all over the world to participate and a new partnership with the law firm Baker McKenzie enables us to offer a special master class to each team.

Линк към обявата и условията, при които ще се проведе състезанието:

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/04/the-childrens-rights-moot-court-2021

Моля да прочетете внимателно условията, може би най-важното за участниците е курсът, който ще се проведе от Baker McKenzie, както и може да се запознаете с казуса, по който ще се работи. 

С предимство ще се ползват студенти от четвърти и пети курс, поради необходимото ниво на подготовка. 

Тези, които проявяват интерес към Състезанието, моля да потвърдят това на адрес v.todorova@uni-plovdiv.bg  до 25.01.2021 г. Те ще получат кратък казус, по който ще проведе онлайн събеседване до 30.01.2021 г.

Отборът на ЮФ – ПУ ще се ръководи от колегата Тодор Рогошев, известен с участията си в подобни състезания, както и с успешното ръководство на отбори на факултета за състезания. Тодор, както знаете, е и българският младежки делегат към ООН. 

В екипа, който ще помага с подготовката, ще участват доц. д-р Велина Тодорова, колеги от други катедри, докторанти и асистенти от ЮФ на ПУ, но и от други, вкл. чуждестранни университети. 

Времето до регистрацията е много кратко. Каним ви да мислите и кандидатствате бързо!!!!

Доц. д-р Ангел Шопов, Зам.-декан на Юридическия факултет

Доц. д-р Велина Тодорова, преподавател по Семейно и наследствено право и член на Комитета по правата на детето на ООН