За кандидат-студентите на Юридическия факултет

Уведомяваме Ви, че Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ ще бъде променена, като ще отпаднат приемните изпити за специалност „Право“.

Информация относно условията за прием ще бъде публикувана своевременно.