Относно разпределението за избираемите дисциплини

Съгласно решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол № 69/12.04.2019 г.) максималният брой на студентите, обучаващи се по определена избираема дисциплина, не трябва да надхвърля 50 студенти. Разпределението на всички подали заявления студенти е направено според поредността на подаването, а именно биват записани първите 50. Всички останали, включително и неподалите заявление, се разпределят служебно и се записват да изучават други избираеми дисциплини.