Работно време на отдел „Учебен“ за м. февруари 2021 г.

За периода от 04.02. до 28.02.2021 г. инспектор Петя Лупова ще работи по график, както следва:

Присъствени дни –
от 10:00 ч. до 15:00 ч.
Дистанционна работа
03.02., 05,02., 08.02, 09.02., 10.02., 11.02., 12.02., 15.02., 16.02., 19.02., 22.02., 23.02.2021 г.04.02, 17.02., 18.02., 24.02., 25.02., 26.02.2021 г.