Национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази”

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право” и „Икономика”,свързан с членството на България в ЕС.

Той е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01.01.2021 година, както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”.

Информация за правилата и сроковете за участие в конкурса за всички потенциални кандидати – ТУК.