Обновяване на списанието на Юридическия факултет

Специализираното онлайн издание на Юридическия факултет Studia iuris е създадено през 2014 г. В годината, когато отбелязваме неговата 7-годишнина, както и 60-годишнината от основаването по Пловдивския университет, списанието се радва на обновен облик. Той е резултат от усилията на ръководството на Факултета и колегите от редакционната колегия, за да се отговори на нарасналите потребности от нови знания по класически и модерни правни проблеми, както и на променящите се наукометрични изисквания.

В края на 2020 г. обновяването започна с попълването на състава на редакционната колегия с изследователи в различни научни направления, с цел да се обхванат повече области на правното познание и на сродните обществени науки, както и да се постигне по-висока интернационализация на авторите и на аудиторията на списанието.

Понастоящем, както и преди, главен редактор е проф. Емилия Друмева – водещ специалист по конституционно право и права на човека. В публичноправното направление работят още заместник – главният редактор доц. д-р Радослава Янкулова, както и проф. д-р Дарина Зиновиева. В сферата на теорията на правото и правната филология изследователи са доц. Бойка Чернева и гл. ас. д-р Кристина Крислова, в частноправните науки – проф. д-р Григор Григоров, проф. Люба Панайотова и ас. д-р Андреан Славчев. Доц. д-р Екатерина Салкова е член на редколегията с научни интереси в областта на наказателноправните науки, проф. д.ю.н. Надя Бояджиева – в областта на международноправните науки и международните отношения.

Новост в редакционната колегия е нейната чуждестранна част, която засега се състои от трима изтъкнати  специалисти от науката и практиката. Проф. Анджело Фераро от Средиземноморския университет на Реджо Калабрия, Италия, е с научни интереси в областта на националното и европейско частно право, както и на правата на човека. Проф. Дмитри Полдников  от ЮФ на Националния изследователски университет ,,Висше училище по икономика“ в Москва, Русия, е специалист по теория, история на правото и римско право. Изследовател в областта на публично- и международноправните науки е ст. н. с. дюн  Матиас Хартвиг от Института ,,Макс Планк“ за сравнително публично и международно право в Хайделберг, Германия.

Следваща стъпка от обновяването е осъвременяването на сайта на списанието и добавянето на нови фунционалности към него от м. февруари 2021. Освен броевете на списанието, издадени до момента, на сайта читателят ще открие вече публикувани новопостъпили и приети за печат статии, преминали през процедурата по рецензиране. Когато статиите станат на брой, колкото обема на книжка от списанието, и с оглед на графиците за публикуване, се издава и съответната книжка. По този начин редакционната колегия на списанието откликва на повишения интерес на читателите към нови знания по правни въпроси, на които трябва да се даде бърз и навременен отговор. Като илюстрация тук е достатъчно да се посочи продължаващата вече почти година извънредна епидемична обстановка, правилата за която се изменяха многократно в течение на същия период.  Не на последно място, обновеният сайт на списанието се откроява с модерен и достъпен дизайн. Сайтът притежава и други нови функционалности, които ще се доразвиват още във времето. Читателите могат сами да ги разгледат, както и да се запознаят с интересни авторски материали на https://studiaiuris.com/.

До момента списанието е индексирано в следните чуждестранни бази данни: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources). Планира се започване на процедури по индексиране и в други бази данни, разширяване на участието на чуждестранни автори, както и улеснен достъп от чуждестранни читатели.