Относно дипломираните студенти

Всички  студенти от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение), дипломирани на ДИ по Гражданскоправни науки (19.09.2020г.), следва в срок от 15.03. до 30.03.2021 г. в отдел “Учебен“ (225 каб.) да се подпишат ЛИЧНО в дипломата си, да представят една снимка – формат 3.5 /4.5 см (по възможност матирана) и бележка от библиотеката , че не дължат книги.

Всички  студенти от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение) , дипломирани на ДИ по Наказателноправни науки (10.10.2020г.), следва в срок от 1.04. до 14.04.2021 г. в отдел “Учебен“ (225 каб.) да се подпишат ЛИЧНО в дипломата си , да представят една снимка – формат 3.5 /4.5 см (по възможност матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.