Класиране на кандидатите по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” 2021 г.

Факултетна комисия, назначена със Заповед № 295/26.01.2021 г. на Декана на Юридическия факултет, оцени кандидатите съгласно критериите по програмата и допусна до участие кандидат с вх. № П-311/19.02.2021 г. с общ брой точки 13.