Относно издаването на индивидуални протоколи

С решение на ФС бе прието, че исканията за издаване на индивидуални протоколи ще бъдат приемани до 12 часа на обяд на последния работен ден преди датата на съответния семестриален изпит. Когато изпитът се провежда няколко дни, това е работният ден преди първия ден на изпита.