За кандидат-студентите през академичната 2021/2022 г.

За академичната 2021/2022 г. приемните изпити за кандидатстване в специалност „Право“ са отменени. Запазва се приемът в задочна форма на обучение в специалност „Право“, като обучението е само платено.

Ще се кандидатства с оценките от ДЗИ по БЕЛ и оценката по История на България от дипломата за средно образование. В случай, че кандидатът е държал ДЗИ по История на България, при балообразуването се взема тази оценка.

Подробна информация за балообразуването ще бъде публикувана на страницата на ПУ.