Относно изпита по Трудово право на 21.03.2021 г. (неделя) от 08:00 ч. за студенти ЗО и минали години

Студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение от минали години, които желаят да се явят на изпита по Трудово право на 21.03.2021 г., трябва да се свържат с инсп. Петя Лупова за издадене на индивидуален протокол. Срок – до 16.03.2021 г. (вторник). След като бъдат включени в протоколите за изпита, студентите трябва да изпратят e-mail с трите си имена и факултетен номер до v_miteva@uni-plovdiv.bg, не по-късно от 17:00 часа на 19.03.2021 г. (петък). От този e-mail всеки един студент ще получи отговор с инструкции и линк/код за вход в класната стая, в която е разпределен за явяване на онлайн изпита.