Онлайн дискусионен форум

ЕЛСА-Пловдив и Клубът на цивилиста към Юридическия факултет на Пловдивския университет

организират онлайн дискусионен форум на тема:

Имуществени отношения за съпрузите от прекратяването на брака

Той ще се проведе на 13 март 2021, от 16:30 часа, с лектор гл. ас д-р Димитър Топузов.

Дискусията ще бъде съсредоточена около на пръв поглед познатите имуществени отношения, произтичащи от прекратяването на брака. Това е тема, която е колкото общодостъпна, толкова и специфична и криеща редица особености. С всички тях ще запознае присъстващите гл. ас д-р Димитър Топузов.

Във втората част на събитието участниците ще могат да се включат в дискусия по основния и по произтеклите от него въпроси, както традицията на този формат събития повелява.

Това е първото от поредица събития в партньорство между ЕЛСА-Пловдив и Клуба на цивилиста.

Дискусионният форум ще се проведе онлайн на линка, обособен за събитието:  meet.google.com/zek-eoci-zpp

Заповядайте!