Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”

Организационният комитет на Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” най-учтиво Ви кани да участвате в конференцията, която ще се проведе на 27-28 май 2021 г. във Велико Търново.
Повече информация за конференцията може да прочете на
https://www.nvu.bg/godishna_konferenciya_2021.php
Сборниците се издават преди началото на конференцията, получават се при регистрацията на 27 май и са включени в Референтния списък на НАЦИД.